De positionering klopt niet meer … Er moet een kernboodschap, pay-off of campagneslogan gesmeed worden … Het is noodzakelijk om iets te ‘framen’ of te ‘profileren’. Een haperende machine is koren op de molen van communicatiemensen.

Als er veel en zware communicatievraagstukken in je organisatie rondwaren is er stront aan de knikker. Als communicatie de waan van de dag wordt, heb je echt een probleem. Waarom? Je gaat je problemen en je oplossingen vooral in communicatie zoeken.

Communicatie in 2017

De contentmarketeers draaien overuren, de wordpressen, het ge-mailchimp. De Hubspot implementatie. De twitterende CEO. Communicatie is nogal makkelijk, toegankelijk en belangrijk geworden…

Repareer je businessmodel!

Wat is de kern van je organisatie? Waar mogen geen problemen zitten? Je businessmodel is de kern van je organisatie. Daar komen klant, markt en organisatie bij elkaar. Dichter bij de essentie van een organisatie kom je niet.

Ook jouw businessmodel bevat fouten, tegenstrijdigheden of knelpunten.

Het interessante van een businessmodel is: dat het geen gegeven is. Met de korter wordende levensduur van merken en organisatie zou je zelfs kunnen stellen dat ieder businessmodel ‘liquide’ moet zijn. Het is minimaal zo dat je aan ieder businessmodel kunt sleutelen, moet sleutelen. Ook jouw businessmodel bevat fouten, tegenstrijdigheden of knelpunten.

De meeste organisaties kiezen ervoor om compromissen te sluiten in manier waarop ze klanten bedienen, hun systeem inrichten of de markt benaderen. Ze handelen tegenstrijdig aan hun ambitie, missie, doelstellingen. De onontkoombare realiteit. Maar dan heb je er ook nog die lekker wegkruipen achter een marketingcommunicatiefaçade. En dat is helemaal niet slim.

Van je bedrijf een contentmachine maken is makkelijker dan het aanpakken van de fouten in je businessmodel. Maar ook dommer.

Ga op zoek, ga repareren wat er echt gerepareerd moet worden.

  • Sterke ondernemers zoeken het -niet eerst- in communicatie;
  • Ze accepteren geen compromissen in hun businessmodel;
  • Ze weten dat er manieren zijn om die compromissen te elimineren;
  • Gaan actief op zoek naar knelpunten;
  • Lossen knelpunten op zonder nieuwe compromissen te sluiten;
  • Communiceren vooral die waardevolle oplossingen;

Communiceer op het juiste moment

Communicatie is een van de belangrijkste disciplines in je onderneming. Een goed verhaal vertellen is zo waardevol. Maar een slecht verhaal goed vertellen? Nee toch? Een goed verhaal goed vertellen, is echt goud waard.

Ik wens je veel mooie verhalen!